Over het model

De Culturetest is gebaseerd op het Dingemans & Janssen model van cultuurverschillen. 

Dit model is een conceptuele herontwikkeling van het model van het model van Richard Lewis, waar variabelen van de modellen van Geert Hofstede, Erin Meyer, Fons Trompenaars, Edward & Mildred Hall en Clyde & Florence Klukhohn in verwerkt zijn. 

Deze Culturetest meet uw culturele profiel volgens die model, en wordt gevisualiseerd - in een driehoek- als een mix van drie theoretische culturen; de Linear-active, Multi-active en Reactive cultuurtypes zoals Richard Lewis ze gedefinieerd heeft.

Het Dingemans & Janssen model van cultuurverschillen meet deze drie theoretische culturen op 16 aspecten van cultuur, verdeeld in vier blokken, die van zichtbare communicatiestijlen, via verborgen communicatiestijlen, via professionele waarden tot basiswaarden.