Over het model

Het Dingemans & Janssen-model is een breed model voor het begrijpen en navigeren door culturele verschillen. Gebaseerd op wetenschappelijke consensus uit 50 jaar intercultureel onderzoek, categoriseert het model culturen in taakgerichte, relatiegerichte en zingevingsgerichte culturele typen, elk met verschillende communicatiestijlen en waarden.

Het omvat 16 culturele aspecten, waarbij de aandacht vooral ligt op de praktische toepasbaarheid bij interculturele communicatie. Het model, verankerd in het begrijpen van zichtbare en onzichtbare aspecten van cultuur, omvat communicatiestijlen als de zichtbare laag en waarden als de onzichtbare drijvende kracht. Bij gebruik van een 3-weg antwoordsysteem worden culturele profielen voor landen gecreëerd. Er wordt benadrukt dat deze profielen stereotypisch en eenvoudig zijn en dat voorzichtigheid moet worden betracht bij het gebruik ervan.

De subvariabelen van het model worden geoperationaliseerd in de Cultuurtest, die wordt gebruikt door bedrijven en onderwijsinstellingen, met als doel de communicatie en het begrip tussen verschillende culturen te verbeteren. Meer informatie is te vinden op de website van Emergence Global, research institute for interculturality.