Over het model

De Cultuurtest is een praktisch assessment gebaseerd op het Dingemans & Janssen model van cultuurverschillen.

Dit model is een conceptuele doorontwikkeling gebaseerd op de werken van Geert Hofstede, Fons Trompenaars, Edward & Mildred Hall, Clyde & Florence Kluckhohn en Fred Strodtbeck.

Deze Cultuurtest meet je culturele profiel volgens het model van Dingemans & Janssen, en wordt - in een driehoek - gevisualiseerd als een mix van drie cultuurtypen; Taakgeoriënteerd, Relatiegeoriënteerd en Zingevings georiënteerd.

Er is gekozen voor een driehoek om de perceptie te vermijden dat één type de 'gewenste' uitkomst is, waar bij een schaal soms wel het geval is.

Het Dingemans & Janssen model meet deze drie cultuurtypen in 16 aspecten van cultuur, verdeeld in vier blokken, gaande van zichtbare communicatiestijlen, via verborgen communicatiestijlen, via professionele waarden tot basiswaarden.

Ga voor meer informatie over het wetenschappelijk onderzoek naar culturele verschillen naar de website van het Emergence Global Research Institute.