Privacy statement

Culturetest.org is onderdeel van Emergence BV. In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe Emergence de persoonlijke gegevens gebruikt die we van u verzamelen wanneer u de Culturetest-website gebruikt.

Uw gegevens zoals verstrekt via deze website zullen worden gebruikt zoals beschreven in deze privacyverklaring zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie anno 2018.

De persoon wiens persoonlijke gegevens worden verwerkt, wordt ‘deelnemer’ genoemd.

Welke gegevens verzamelen we?

Emergence verzamelt de volgende gegevens:

Persoonlijke identificatie-informatie: naam, e-mailadres, telefoonnummer

Persoonlijke informatie: opleidingsniveau, geslacht, geboortejaar

Persoonlijke culturele informatie zoals de landcultuur van de deelnemer en de ouders van de deelnemers en uw persoonlijke culturele profiel - het resultaat van de Cultuurtest

Hoe verzamelen we uw gegevens?

U verstrekt Emergence BV rechtstreeks de meeste gegevens die we verzamelen. We verzamelen gegevens en verwerken gegevens wanneer u:

Online registreert of een bestelling plaatst voor een van onze producten of diensten.

Vrijwillig de Culturetest assessment of andere enquêtes invult of als u ons een bericht stuurt via een van onze messageboards of via e-mail.

Onze website bekijkt of gebruikt via de cookies van uw browser.

Hoe gebruiken we uw gegevens?

Emergence verzamelt uw gegevens zodat we:

Uw account kunnen beheren

De verzamelde culturele gegevens zullen worden gebruikt om te reageren op verzoeken die de deelnemer heeft gedaan op de Culturetest-website. Dit zijn de visuals, rapportages en alle toepassingen die de Culturetest-website te bieden heeft.

Om u via e-mail te informeren en nieuwsbrieven, marketingmateriaal, enz. te sturen wanneer de deelnemer vrijwillig het vakje op de ‘Mijn account’ -pagina heeft aangevinkt. Als u akkoord bent gegaan met het ontvangen van nieuwsbrieven, kunt u zich op een later tijdstip altijd afmelden.

Onderzoeksdoeleinden

Emergence BV bewaart uw geanoniemiseerde culturele gegevens alleen voor onderzoeksdoeleinden voor een onbepaalde tijd. Dit bevat de uitkomst van de culturele assessment, landcultuur van deelnemer en ouders, geboortejaar, geslacht, hoogste opleiding.

Deze gegevens kunnen niet aan een persoon worden gekoppeld.

Uw persoonlijke identificatie-informatie: wordt gedurende een bepaalde periode bewaard, afhankelijk van het contract van uw Beheerder. Zodra deze periode is verstreken, worden uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, e-mailadres, postadres) verwijderd.

We verkopen, verhuren of delen geen gegevens met derden, met uitzondering van Google Analytics en mailingproviders.

Wie is mijn gegevensbeheerder?

Gegevens die via Culturetest worden verzameld, worden verwerkt door Emergence BV (als Gegevensverwerker) namens uw Gegevensbeheerder (hierna Beheerder) die is aangesteld door u of uw organisatie. Dit kan bijvoorbeeld uw manager, HRM, trainer, docent enz. zijn. Raadpleeg de privacyverklaring van uw Beheerder (de privacyverklaring van uw bedrijf) voor meer informatie hierover.

We kunnen uw e-mailadres gebruiken om met u te communiceren als u contact met ons heeft opgenomen met een vraag of verzoek, maar we zullen geen e-mails naar u sturen tenzij u zich daarvoor heeft aangemeld op de 'mijn account'-pagina.

Hoe slaan we uw gegevens op?

Emergence BV slaat uw gegevens veilig op in: Ecoracks datacenter, Eindhoven, Nederland. Hun beveiligingsprotocol is te vinden via https://ecoracks.nl/.

Wat zijn uw rechten op het gebied van gegevensbescherming?

Emergence BV wil ervoor zorgen dat u volledig op de hoogte bent van al uw gegevensbeschermingsrechten. Elke gebruiker heeft recht op het volgende:

Het recht op toegang - U heeft het recht om Emergence om kopieën van uw persoonlijke gegevens te vragen. Voor deze service kunnen wij u een kleine vergoeding vragen.

Het recht op rectificatie - U heeft het recht om Emergence te verzoeken alle informatie te corrigeren waarvan u denkt dat deze onjuist is. U heeft ook het recht om Emergence te verzoeken om informatie die volgens u onvolledig is, aan te vullen.

Het recht op verwijdering - U heeft het recht om Emergence te verzoeken uw persoonlijke gegevens te wissen, onder bepaalde voorwaarden.

Het recht om de verwerking te beperken - U heeft het recht om Emergence te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde voorwaarden te beperken.

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking - U heeft het recht om onder bepaalde voorwaarden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Emergence.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid - U heeft het recht om Emergence te verzoeken de gegevens die we hebben verzameld onder bepaalde voorwaarden over te dragen aan een andere organisatie of rechtstreeks aan u.

Als u een verzoek indient, hebben we een maand de tijd om te reageren. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via onze e-mail: info@culturetest.org

Privacybeleid van andere websites

De Culturetest website bevat links naar andere websites. Ons privacybeleid is alleen van toepassing op onze website, dus als u op een link naar een andere website klikt, moet u hun privacybeleid lezen. 

Wijzigingen in ons privacybeleid

Emergence BV houdt haar privacybeleid regelmatig in de gaten en plaatst eventuele updates op deze webpagina. Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 7 februari 2021.

Hoe u contact kunt opnemen met de juiste autoriteit

Als u een klacht wilt melden of als u vindt dat Emergence BV uw probleem niet op bevredigende wijze heeft afgehandeld, kunt u contact opnemen met uw administrateur.

Emergence BV belooft de verstrekte gegevens alleen te gebruiken voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden uiteengezet, de vertrouwelijkheid van deze informatie te allen tijde te respecteren en alle nodige maatregelen te nemen om de veiligheid van de gegevens te waarborgen, waarbij elke ongeoorloofde wijziging, verlies, gebruik wordt vermeden. of toegang, in overeenstemming met de geldende voorschriften inzake gegevensbescherming.

De deelnemer is als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de gegevens die via de Culturetest-website worden verstrekt, waar, nauwkeurig, volledig en up-to-date zijn, en aanvaardt de volledige aansprakelijkheid voor eventuele onjuiste gegevens die worden verstrekt.