Over Culturetest

"Eindelijk een cultuurmodel dat de verschillen tussen mensen uit een land laat zien in plaats van alleen over gemiddelden te spreken."

Culturetest meet jouw unieke en persoonlijke culturele profiel. De test bestaat uit 64 vragen met drie mogelijke antwoorden voor elke vraag en 1-16 controlevragen met twee mogelijke antwoorden. Deze antwoorden komen overeen met de cultuurtypen van het Dingemans & Janssen-model voor cultuurverschillen.

Uit de antwoorden wordt voor elke deelnemer een persoonlijk cultureel profiel berekend. Dit profiel geeft een uitkomst op 8 communicatiestijlen en 8 culturele waarden. Het toont de culturele oriëntatie van het individu op drie culturele typen (taakgericht; relatiegericht; doelgericht). De resultaten zijn verder onderverdeeld in vier niveaus; Zichtbare en onzichtbare communicatiestijlen; Professionele waarden – zo benadert men werk; en ten slotte hun basiswaarden die de kern vormen van iemands besluitvormingsstrategieën. Met enkele duizenden mogelijke uitkomsten is dit profiel vrij uniek.

Zodra een deelnemer de test heeft voltooid, krijgt u toegang tot een downloadbaar rapport met uw resultaten, en hebt u toegang tot een dashboard met acht applicaties om uw profiel verder te verkennen en hoe dit past bij nationale culturen, culturele profielen en uw team leden.

Uniek aan Culturetest is dat je per cultuurvariabele praktisch advies krijgt over het overbruggen van cultuurverschillen.

Ten slotte is er een uitgebreide landendatabase met de gemiddelde landenprofielen van meer dan 100 landenculturen. Kijk waar u culturele botsingen kunt verwachten en krijg advies over hoe u ze kunt vermijden.

Alle testresultaten worden geanonimiseerd en de gegevens worden gebruikt om de theoretische grondslagen van het Dingemans & Janssen-model op statistisch niveau te valideren.